Tidevannsvarsel for strekningen Svenskegrensa til Stad:
Risiko for høy vannstand, estimert til 50 - 80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, ventes i kveld (mandag) og natt til tirsdag. Høyest vannstand i Oslofjorden.
Se også vannstands tabell på Meteorologisk institutt sine internettsider:
http://retro.met.no/cgi-bin/vannstand-tabell.cgi

 

Varsel om flom
Det er varslet mye nedbør iRogaland mandag ettermiddag og tirsdag. Dette vil gi raskt økende vannføring i de fleste vassdragene i fylket. Det ventes at det kan bli vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall i flere vassdrag. Vassdragene i Rogaland er mest utsatte.
Kraftige lokale byger medfører økt fare for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger, og langs bekker og elveløp med stor vannføring.

Se spesialvarsel på www.nve.no