NVE gjør oppmerksom på at vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.Tettbygde strøk er mest utsatt. Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde regulerte vassdrag.
Kart over varslingsområdet og oppdatert informasjon om varslene,  ligger på http://www.varsom.no/ - Eigersund
Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.