Hele meldingen fra NVE gjennom Fylkesmannen i Rogaland:

Det er ventet opp mot 90 mm nedbør de neste 48 timene, det kan komme som regn under 1000-1200 moh. Sammen med snøsmelting kan dette føre til raskt økende vannføring og lokale oversvømmelser kan forekomme. Det ventes stigende temperatur og grunnvannstanden er allerede høy. NVE har sendt ut varsel om flom og jordskred på gult nivå for hele Rogaland. Både tettbygde strøk og bratte skråninger, samt bekker og elveløp er mest utsatt. Rensing av dreneringsveier anbefales. Det er usikkerhet knyttet til hvor det faller mest nedbør og hvor mye nedbør som vil komme. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag. For mer info se www.varsom.no

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.