Varslet vi har mottat ser slik ut:

Til informasjon: Vakthavende meteorolog har vært i kontakt med Fylkesmannen vedrørende dagens gule varsel for høy vannstand. (Se varsom.no)

Bakgrunnen for å kontakte oss er at MET ser at varslet er på grensen til oransje nivå og i kombinasjon med sterk vind fra sør-vest kan situasjonen medføre større fare for skade enn vanligvis ved gule varsler.

Rundt klokken 2300 i kveld  (noe senere inn over fjordene) vil vannet være på det høyeste i dag. Varslet ligger på 151 cm (sjøkartnull)/86 cm (normalnull 2000). 

I morgen kl. ca. kl. 1130 er det varslet noe høyere (157/83), men da vil vinden være løyet. Dette nivået tilsvarer  5 års gjentaksintervall. Følg situasjonen på sehavniva.no 

Vi ber kommuner som er utsatt for skader ved stormflo fra sør - vest vurdere forebyggende tiltak. 

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er til informasjon. Detter er ikke et myndighetsvarsel ved ekstreme hendelser, og det er ikke nødvendig å kvittere for mottatt melding.

Selv om det ikke er et formelt myndighetsvarsel om ekstremvær, velger vi allikevell å informere om dette.

Se også varslet på www.varsom.no/Eigersund

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
I vår artikkel Når varsler Eigersund kommune om ekstremvær mm?  finner du informasjon om når og hvordan Eigersund kommune videreformidler ulike beredskapsvarsler. Du finner også mer informasjon om de ulike aktsomhets- og farenivåene gult, orange og rødt.

Hva kan du selv gjøre ved slike varsler?
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no og på siden Beredskap finner du mange tips til hva du bør gjøre og hvordan du kan forbedrede deg for ulike situasjoner som flom, storm, når strømmen er borte mm.

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Dette finner du mer informasjon om på siden Råd om egenberedskap