Meteorologisk Institutt har gjennom Fylkesmannen i Rogaland sendt ut følgende varsel:

"Det er varslet høy vannstand i Rogaland natt til onsdag. Varslet er på oransje nivå. For målepunktet i Stavanger er prognosene pr. nå 171 cm over sjøkartnull/97 cm over normalnull 2000. Dette tilsier en vannstand med gjentaksintervall rundt 50 år. Høyest observerte i Stavanger er 182/108 cm. Prognosene for vind samme tidspunkt viser sørøst vind som dreier mot sørvest. Vindretning har betydning for evt. oppstuving av vann.

Meteorologene regner prognosene som forholdsvis sikre, men små endringer i banen til lavtrykket kan gi endringer i vannstanden. Fylkesmannen følger saken videre og vil sende ut en oppdatering i morgen formiddag."

Eigersund kommune vil oppdatere denne artikkel når vi mottar oppdatert informasjon gjennom Fylkesmannen,

Se hele meldingen på www.varsom.no/Egersund

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
I vår artikkel Når varsler Eigersund kommune om ekstremvær mm?   finner du informasjon om når og hvordan Eigersund kommune videreformidler ulike beredskapsvarsler. Du finner også mer informasjon om de ulike aktsomhets- og farenivåene gult, orange og rødt.

Hva kan du selv gjøre ved slike varsler?
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no og på siden Beredskap finner du mange tips til hva du bør gjøre og hvordan du kan forbedrede deg for ulike situasjoner som flom, storm, når strømmen er borte mm.

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Dette finner du mer informasjon om på siden Råd om egenberedskap