Oppdatert torsdag 12. januar 2016 07:30

I dag, torsdag, er det på grunn av lavt lufttrykk, pålandsvind og fullmåne ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden er ventet å bli 60-80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Estimert returperiode for denne vannstanden er 20 år. Det er samtidig ventet høye bølger ytterst på kysten. Signifikant bølgehøyde er beregnet til 6-8 meter. Basert på et varsel fra Metrologisk institutt / Met.no klokken 04:30.

 Beskrivelse av værsituasjonen: Et dypt lavtrykk på 961 hPa ligger nå nordvest for Stad og går sakte søraust. Lavtrykket setter opp en kraftig vestlig luftstrøm inn mot Vestlandet sør for Stad.

 Fylkesmannens vurdering

 Det er ikke større endringer i varselet fra i går kveld.Varsel tilsier en vannstand om lag som i 2007. Denne vannstanden medførte betydelige materielle skader i Rogaland. Det er fremdeles varslet høye bølger inn mot kysten.  

Oppdatert onsdag 11. januar 2016 12:15

MET har i dag sendt ut følgende melding. Varsel om ekstreme værforhold under ekstremværet ` Vidar ` gjelder for torsdag er det ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden er ventet å være 70-85 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen. Estimert returverdi for denne vannstanden er rundt 20 år.

Fylkesmannens vurdering

Ved målestasjonen i Stavanger er det varslet en vannstand på ca 174 cm over sjøkart 0  cirka klokken 10:00. Dette er 8 cm under høyeste registrerte vannstand som ble observert 8. desember 1994. og 7 cm over situasjonen i januar 2007 da vannstanden ble målt til 167. Erfaringsmessig er dette en vannstand som kan påføre bygg og infrastruktur. 

Skadepotensialet er også avhengig av vindstyrke, vindretning og bølger. Varslet for i morgen viser sterk kuling-liten storm fra vest-nordvest på det tidspunktet vannet er ventet å stå på det høyeste. På utsatte steder langs kysten viser varselet nå at bølger opp mot 6-8  meter.  

 Fylkesmannen har vært i kontakt med Værvarslinga på Vestlandet som opplyser at det er liten usikkerhet knyttet til vannstandsvarselet i Stavanger.

Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på SeHavnivå.no.

Oppdatert onsdag 10. januar 2016 20:15

Meteorologisk institutt melder om økt overvåking: (Fase A:Utstedt 2017/01/10 13:12:08 CET)
Et lavtrykk 988 hPa som ligger rett aust for Island i dag, tirsdag, er ventet å dype seg å gå sakte søraustover. Dette lavtrykket er ventet 965 hPa utenfor Nordvestlandet torsdag morgen.
NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

Varslet for Vestlandet sør for Stad
Torsdag er det ventet høy vannstand ved flo om formiddagen, det kan komme 60-75 cm over verdiene gitt i tidevannstabellen. Estimert returverdi for slike høyder på stormflo er 10-20 år. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavnivå.no

Fylkesmannens vurderinger:
For Rogaland viser prognosene nå en vannstand på 171 cm over sjøkartnull/ 104 cm over normalnull 1954 ved målestasjonen i Stavanger. Lokalt betyr dette et nivå mellom 20 års og 100 års gjentaksintervall. Dette er lavere enn høyest observerte vannstand som ligger på 184/116 cm., Men betydelig høyere enn de nivåene vi har observert de siste årene.

Skadepotensialet på utsatte områder kan være stort dersom prognosene slår til. Vindretning og -styrke vil påvirke oppstuing av vann og bølgepåslag.

Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning . Situasjonen som er beskrevet ovenfor må foreløpig vurderes som anslag på et potensial. Det er IKKE et detaljert ekstremvarsel.

Dersom nye værdata tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil MET sende ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

***

Følg med på værvarsel for Eigersund på Yr.no - Weather forecast for Eigersund (Rogaland)

Informasjon fra Statens Kartverk om tidevann og vannstand finnes på sehavnivå.no og Hva er stormflo?

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.