Ved målestasjonen i Stavanger forventes vannstanden å bli 156 cm over sjøkartnull, 88 cm. over normalnull 1954, klokken 01:00 natt til torsdag.  Dette er ikke et ekstremvarsel, men varselet ligger på grensen til "5 års gjentaksintervall". Kommunene og etatene må derfor ut fra sin lokalkunnskap være oppmerksomme på sårbare bygg og installasjoner som kan få vanninntrenging.

Prognosene nå viser at selv om vinden ikke vil være særlig strek, vil vi få til dels høye bølger opp mot 7-8 meter fra vest utsatte steder på det tidspunkt vannstanden er høyest.

Relaterte lenker