Vannstanden vil være på det høyeste mellom kl 11 og 12 på dagen og 23 og 24 på natten. Dette er ikke et ekstremvarsel, men varselet ligger lørdag tett opp til grensen for "20 års gjentaksintervall".

Relaterte dokumenter

Se Havnivå