Oppdatert 7. desember 19:20

Agder Energi og Dalane Tidende melder at strømmen er borte i Egelandsdalen. Det arbeides med å utbedre feilen.

Kart strømstans

 

 

Oppdatert 7. desember 18:30:

MET har oppgradert varselet sitt til ekstremvær:

I kveld, torsdag, økning til vestlig full og til dels sterk storm 30 m/s utsatte steder sør for Sognefjorden. Det ventes vindkast på 35-40 m/s inn over land. Fra fredag morgen nordvest full storm 25 m/s, fredag kveld liten storm 22 m/s. Natt til fredag er det ventet høy vannstand, 35-45 cm over høydene oppgitt i tidevannstabellen. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, estimert til 8-11 m.
***

The Norwegian Meteorological Institute has upgraded the forecast to an extreme weather warning:

Tonight an increase up to western storm at full strength, 30 m/s, is expected to hit exposed areas south of Sognefjorden. Winds at 35-40 m/s are expected to hit inland. From Friday morning northwestern full storm at 25 m/s, Friday evening strong gale at 22 m/s. Thursday night high water level can be expected, 35-45 cm more than the heights given in the tide chart. Large waves are expected to hit the shore, estimated at 8-11 meters. 

***

Det er relativt stor forskjell mellom Egersund, Helland og Eigerøy fyr. Så er da også Eigerøy fyr er et av de mest værharde punktene langs kysten her.

Værmeldingen for Egersund 

I dag, torsdag 07.12.2017
Tid Varsel Temp. Nedbør Vind
kl 19–24
Regn.
0,5 – 1,7 mm Stiv kuling, 16 m/s fra sørvestStiv kuling, 16 m/s fra sørvest
I morgen, fredag 08.12.2017
Tid Varsel Temp. Nedbør Vind
kl 0–6
Lett regn.
0,2 – 1,2 mm Stiv kuling, 14 m/s fra vestStiv kuling, 14 m/s fra vest
kl 6–12
Regn.
0,8 – 3,4 mm Liten kuling, 13 m/s fra vestLiten kuling, 13 m/s fra vest
kl 12–18
Regn.
0,6 – 3,4 mm Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvestFrisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest
kl 18–24
Regn.
2,5 – 5,2 mm Liten kuling, 11 m/s fra vest-nordvestLiten kuling, 11 m/s fra vest-nordvest

 

Værmeldingen for Eigerøy fyr 

I dag, torsdag 07.12.2017
Tid Varsel Temp. Nedbør Vind
kl 19–24
Regn.
0,3 – 1,6 mm Liten storm, 23 m/s fra sørvestLiten storm, 23 m/s fra sørvest
I morgen, fredag 08.12.2017
Tid Varsel Temp. Nedbør Vind
kl 0–6
Lett regn.
0,2 – 1,3 mm Full storm, 25 m/s fra vest-nordvestFull storm, 25 m/s fra vest-nordvest
kl 6–12
Regn.
0,6 – 2,7 mm Liten storm, 24 m/s fra vest-nordvestLiten storm, 24 m/s fra vest-nordvest
kl 12–18
Regn.
0,6 – 2,7 mm Liten storm, 21 m/s fra vest-nordvestLiten storm, 21 m/s fra vest-nordvest
kl 18–24
Regn.
2,4 – 4,9 mm Liten storm, 22 m/s fra nordvestLiten storm, 22 m/s fra nordvest

Værmelding for Helleland

I dag, torsdag 07.12.2017
Tid Varsel Temp. Nedbør Vind
kl 19–24
Regn.
1,1 – 3,7 mm Stiv kuling, 14 m/s fra sørvestStiv kuling, 14 m/s fra sørvest
I morgen, fredag 08.12.2017
Tid Varsel Temp. Nedbør Vind
kl 0–6
Lett regn.
0,2 – 1,4 mm Liten kuling, 13 m/s fra vestLiten kuling, 13 m/s fra vest
kl 6–12
Regn.
2,1 – 5,3 mm Liten kuling, 11 m/s fra vestLiten kuling, 11 m/s fra vest
kl 12–18
Regn.
1,4 – 7,9 mm Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvestFrisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest
kl 18–24
Regn.
3,0 – 6,0 mm Liten kuling, 11 m/s fra vest-nordvestLiten kuling, 11 m/s fra vest-nordvest

Oppdatert 7. desember 15:30:

High water level

Updated information about the water level at Helleland and Bjerkreim.

The water level at Bjerkreim is now just over four meters. This is more than twice the level reached in November, and the forecasts show an increase in the next six to twelve hours. The water level is expected to be much lower than when the flood “Synne” ravaged two years ago. Flood control has been implemented along the river in Egersund, including a flood embankment towards the buildings at Tengs and by the railroad bridge at Launes. Eigersund kommune are watching the water level and the river closely. Click the link to observe the water level at Gjedlakleiv which is located in Bjerkreim on Sildre.no. Updates will also be posted on this page if the development is negative.

Birkelandsveien at Helleland is now closed. The residents have been notified and traffic has been rerouted. The waterway at Helleland has increased by a meter since this morning, but has now stabilised. Early this morning the water level at Helleland was 176 cm, while now it is 282 cm. This is in line with the weather forecast. Check out the water level at Helleland on Sildre.no here. Eigersund kommune are keeping a close watch over the river and the water level.
 

Bjerkreimsvassdraget

For Bjerkreimsvassdraget er det nå registrert en vannstand på i overkant fire meter. Dette er det dobbelte av hva en hadde i november, og prognosene viser en økning i de neste seks til tolv timer. En forventer at det blir betydelig lavere vann en ved flommen Synne for to år siden. Samtidig har det blitt gjennomført flomsikring nederst i elva i Eigersund, både med flomvoll mot bebyggelsen på Tengs og ved jernbanebroa på Launes. Eigersund kommune holder vannstanden og elva under oppsikt. En kan følge vannstanden for Gjedlakleiv som ligger i Bjerkreim på Sildre.no. Oppdateringer kommer også her på siden om utviklingen blir negativ.

Hellelandsvassdraget

Birkelandsveien på Helleland er stengt. Beboerne her er varslet og det er mulig med omkjøring. Hellelandsvassdraget har steget med en meter siden i morges, men har nå stabilisert seg. Tidlig i dag var vannstanden på Helleland 176 cm, mens den nå er 282 cm. Dette er i tråd med det som har blitt meldt. Se vannstanden for Helleland på Sildre.no her. Eigersund kommune holder elva og vannstanden under oppsikt fremover.

 


Oppdatering 6. des 2017 - Kl. 23:15

Fare for stormflo
Meteorologisk Institutt melder om fare for stormflo på Vestlandet og Trøndelag Fra torsdag 7. desember 09:00 til torsdag 7. desember 16:00 
Beskrivelse: Varsel for strekningen Stavanger til Rørvik. Risiko for høy vannstand, estimert til 35-45 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, ventes tidlig torsdag ettermiddag. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no.
 
Værmelding
Det er ellers meldt om opp til stiv kuling. Så husk å sikre løse gjenstander. Se mer på Yr.no
 
Langtidsmeteogram 2017-12-06_23-12-49.png

 


Oppdatering 6. des 2017 - Kl. 22:50

Det er meldt om mye vann i undergangen på gang- og sykkelstien på Slettebø og undergangen er nå stengt. Det er ikke meldt om andre problemer på kommunale veier.

 


Oppdatering 4. des 2017 - Kl. 17:45

Oppdatert informasjon fra Fylkesmannen i Rogaland - økt overvåking:

Nå har Meteorologisk institutt sendt ut melding om økt overvåking av været, et såkalt Fase A varsel. Dersom det går videre til Fase B varsel blir det meldt ekstremvær og været får et egennavn.

Rogaland og Hordaland:
«Det ventes lokalt svært mye nedbør i indre og midtre strøk av Hordaland og Rogaland. Mandag kveld og tirsdag ventes lokalt 120-140 mm/30t, onsdag ventes 60-80 mm/24t og torsdag ventes 90-120 mm/24t. Mest nedbør ventes det i området mellom Boknafjorden og Hardangerfjorden.

Beskrivelse av værsituasjonen:
Tirsdag vil et lavtrykk i Nordsjøen sette opp et vest til sørvestlig vindfelt som fører med seg varme og fuktige luftmasser til Vestlandet. Onsdag og torsdag ventes et nytt lavtrykk inn i Nordsjøen og opprettholder det vestlige vindfeltet. Sent torsdag blir de varme og fuktige luftmassene erstattet av kjøligere luft og nedbøren er ventet å avta. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger. Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier».

Fylkesmannens vurdering:
Sist gang vi hadde et Fase A varsel i Rogaland var 22. november 2017, utfordringene i fylket ble størst i Eigersund og Sauda (Svandalsfossen). Vi hadde også et flomvarsel på oransje nivå 30. september-2. oktober. Da ble det stor flom på Sørlandet, og i Rogaland var det flom i Sokndal (Hauge i Dalane). Dersom vi sammenligner de to forrige flomvarslene/nedbørsprognosene for Rogaland med denne, ser det ut som vi denne gang kan få enda mer. Det er derfor all grunn til å ta nødvendige forhåndsregler.

 

The Norwegian Meteorological Institute has issued a warning:

 «Very heavy rainfall is expected in Hordaland and Rogaland. Monday night and Tuesday we can anticipate 120-140 mm of rain per 30 hours, Wednesday about 60-80 mm per 24 hours and Thursday 90-120 mm per 24 hours. Most of the rain is expected in the area between Boknafjorden and Hardangerfjorden.

Description of the weather:

Tuesday a depression in the North Sea will lead to a southwestern wind that brings warm and moist air to western Norway. Another depression is expected in the North Sea Wednesday and Thursday, and this sustains the western wind field. Late Thursday the warm and moist air is replaced by cooler air and the rainfall is expected to decrease. Please note! The weather situation is now under INCREASED surveillance and the public must check TV/radio/internet for updated messages. This is not a detailed extreme warning, only an assessment of potential. If data indicates that this situation should be downgraded, a message will be issued of termination of increased surveillance. If data indicated that the situation should be upgraded, an extreme weather warning will be issued according to current criteria».

 The county governor's assessment:

 Last time we had a Face A warning in Rogaland was the 22nd of November 2017, the challenges in the county were largest in Eigersund and Sauda (Svandalsfossen). There were also a flood forecast at orange level between 30th of September and 2nd of October. This caused a large flood in southern Norway, and in Rogaland there was a flood in Sokndal (Hauge i Dalane). If we compare the two previous flood forecasts for Rogaland with the current one, it looks like we will have more rain this time. Clearly, we have every reason to take all necessary precautions.

 


Oppdatering 4. des 2017 - Kl. 12:05

Fylkesmannen har sendt ut følgende varsel:

"NVE har sendt ut flom- og jordskredvarsel på oransje nivå for 6-8. desember. Sjekk www.varsom.no for mer info. Her er varslene fra NVE:

Flomvarsel:

Det ventes mye regn, opp til 300-400 mm over tre dager (tirsdag til og med torsdag). Tirsdag er det ventet mest nedbør, opp mot 200 mm på 24 t. Lokalt kan nedbørintensitet være opp til 20-30 mm/3t. Det ventes ytterligere opp til 100 mm på onsdag og opp til 60 mm på torsdag. Snøgrensen øker i løpet av tirsdagen fra 1000 til 1600 m o.h. og stiger ytterligere på onsdag. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting (20-40 mm/24t). Dette vil føre til stigende vannføring og fare for flom på oransje nivå, som er vårt nest høyeste varslingsnivå. Flom på oransje nivå kan medføre alvorlige skader. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Jordskredvarsel

Det ventes mye regn, opp til 300-400 mm over tre dager (tirsdag til og med torsdag). Tirsdag er det ventet mest nedbør, opp mot 200 mm på 24 t. Nedbøren kommer som snø natt til tirsdag og går over til regn ettersom temperaturen øker utover tirsdag. Største nedbørsmengder ventes i løpet av tirsdag og natt til onsdag. Lokalt kan nedbørintensitet være opp til 20-30 mm/3t. Det ventes ytterligere opp til 100 mm fra onsdag morgen til torsdag morgen, og 60 mm torsdag. Snøgrensen øker i løpet av tirsdagen fra 1000 til 1600 m o.h. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting (20-40 mm/24t). 

Med gjeldende prognose er sørlige deler av Vestlandet mest utsatt på tirsdag. Onsdag og torsdag kan deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal også være utsatte. Faren for jord-, sørpe- og flomskredfare øker tirsdag ettermiddag. Gjeldende prognosene viser at faren vil være vedvarende til og med natt til fredag. 

Fare for utløsning av sørpeskred (Strøm av vannmettet snø) gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred (En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp). 

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Hold deg oppdatert om utvikling av været. Følg med værprognoser på yr.no samt oppdateringer på varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.

Fylkesmannens vurdering:

Vi har snakket med vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet og kan gi følgende tilleggsinformasjon. Nedbøren kommer i hovedsak i to tidsintervall. Det første intervallet er fra natt til tirsdag 5. desember. Dette vil vare i ca. 24 timer og det ligger an til komme mer enn 100 mm. På onsdag 6. desember vil det være litt roligere, fortsatt litt regn men mer i form av byger og yr. Fra onsdag kveld tar regnet seg opp igjen. De neste 24 timene kan det komme ytterligere over 100 mm. Det ble opplyst at midtre og indre deler av fylket fikk mest nedbør, men hele fylket ligger inne i flomvarslinga til NVE. Snøgrensen vil de nærmeste dagene være helt opp på 15-1600 meter over havet noe som gjør at snøsmelting vil forsterke risikoen for flom. Værvarslinga sa at det de vurderer å sende ut ekstremværvarsel, men at foreløpig ikke var bestemt. Det vil sannsynligvis kommer mer info om dette i løpet av dagen.

Kommunene oppfordres uansett til å ta en ekstra sjekk av stikkerenner, kummer og områder som normalt er utsatt for overvann og flom ved store nedbørsmengder som et forebyggende tiltak."

Informasjon fra Eigersund kommune

Hva er ekstremvær og Tidsfaser i værutvikling av ekstremvær

Ekstremværvarsel sendes når det er sannsynlig at været vil forårsake omfattende skade eller fare for liv og verdier i et betydelig landområde. Ved lavere sannsynlighet sendes det “Melding om økt overvåking”. Du finner mer informasjon om hva som er ekstremvær og varslingen om dette på nettsidene til Meteorologisk institutt.
På yr.no finner du informasjon om de ulike tidsfasene i værutviklingen av ekstremvær.

Fortløpende oppdatering av informasjon fra www.varsom.no

Du finner fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge. Du kan lese mer om Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling på sidene til www.varsom.no om dette.

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune

Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.