Varslet er kommet fra Fylkesmannen i Rogaland.

For mer info: www.varsom.no/jordskred.

Jordskred - Aktomhetsnivå gult (2)

Sannsynlighet for skred og skadeomfang: Det ventes noen jordskred og/eller sørpeskred. Enkelte store hendelser kan forekomme.

Forholdsregler: Vær oppmerksom i utsatte områder. (oftest bratt terreng og langs bekker og elveløp). Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Forebyggende tiltak, som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder, anbefales.

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.