Det ventes mye regn og kraftige lokale regnbyger fra lørdag ettermiddag til søndag. Nedbørfordelingen og nedbørmengden er noe usikker, men det ventes lokalt mye nedbør med kraftige regnbyger. Lokalt kan det komme 20-40 mm på seks timer.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Se værmelding på yr.no for Eigersund

Se varslet fra NVE på www.varsom.no for Eigersund, samt informasjon om tjenesten fra NVE.