Det ventes mye regn på få timer. Nedbørfordelingen og nedbørmengden er noe usikker. Grunnvannstanden er stedvis høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på www.varsom.no/jordskred. Her finner du i tillegg informasjon om
• varslingsnivåene
• bruk av varselet - beredskap
• hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).

Varslingsnivåer for jordskred

Gult nivå 2:

Sannsynlighet for skred og skadeomfang: Det ventes noen jordskred og/eller sørpeskred. Enkelte store hendelser kan forekomme.

Forholdsregler: Vær oppmerksom i utsatte områder. (oftest bratt terreng og langs bekker og elveløp) Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Forebyggende tiltak, som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder, anbefales.

 

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.