Meldingen om lokalt mye nedbør på Vestlandet nord for Boknafjorden, som NVE meldte tidligere i julen, er i dag (26.12) utvidet til også å gjelde indre strøk av Sør-Rogaland.  Tidsrommet for nedbøren er fra ca. kl. 16-24. I kombinasjon med snøsmelting kan dette føre til raskt økende vannføring i mindre vassdrag. Det er fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier.

NVE kontaktet fylkesmannen i dag kl. 13.00 og ba om at aktuelle kommuner ble varslet. Fylkesmannen vurderer aktuelle kommuner å være Hjelmeland, Strand, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund. Lund og Sokndal. Kommunene i Nord-Rogaland er informert tidligere.

Nytt OBS-varsel for Rogaland er lagt ut på 
www.yr.no

Se også varsel på nettsidene til NVE

I tilfelle det skulle oppstå hendelser i Eigersund kommune vil også våre sider på Facebook og Twitter (EigerundK) bli oppdatert. For Twitter vil det bli brukt hashtag #flomEigersund