Varsel - nivå 2.pngVarselet gjelder fra 21.12.2013
Det ventes opp mot 40 mm regn fra lørdag morgen til søndag morgen. Nedbørfordelingen og nedbørmengden er noe usikker. Det er høy grunnvannstand og vannmetningsgrad i bakken som følge av nedbøren som er kommet den siste uken. Skredfaren vil være sterkt knyttet til temperaturen, og områder hvor nedbøren faller som snø vil være mindre utsatt. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på www.varsom.no/jordskredwww.varsom.no/jordskred finner du i tillegg informasjon om
•       varslingsnivåene
•       bruk av varselet - beredskap
•       hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).