Jordskredvarsel - gjelder fra 23.12.2013
Varsel om jordskredfare, gult nivå for Sørvest- og Sørlandet, grunnet mye regn og høy grunnvannstand
Det ventes opp mot 70 mm regn fra mandag kveld til tirsdag formiddag. Nedbørfordelingen og nedbørmengden er noe usikker. Det vil være store lokale forskjeller. Det er høy grunnvannstand og vannmetningsgrad i bakken som følge av nedbøren som er kommet den siste uken. Skredfaren vil være sterkt knyttet til temperaturen, og områder hvor nedbøren faller som snø vil være mindre utsatt. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på www.varsom.no/jordskred.  På www.varsom.no/jordskred finner du i tillegg informasjon om
•       varslingsnivåene
•       bruk av varselet - beredskap
•       hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).

 

OBS-varsel fra Rogaland fra Meteorologisk:

OBS-varsel for Rogaland: I kveld, måndag, auking til søraust liten til full storm 25 m/s utsette stader. Frå i kveld, måndag, til Julaftan føremiddag, lokalt mykje nedbør i Dalane. Om kvelden Julaftan er det venta sørleg liten til full storm 25 m/s på kysten. Institutt

OBS-varsel for Vestlandet og Sør-Trøndelag: Fra sent i kveld, mandag, vanskelige kjøreforhold i fjellet pga vind og nedbør. I fjellet sørlig liten storm 22 m/s til full storm 25.