Komplett varsel fra Fylkesmannen i Rogaland: "Det er varslet mye regn tirsdag ettermiddag, opptil 50-80 mm på 12 timer. NVE har sendt ut varsel om flom, jordskred og flomskred, gult nivå på hele Vestlandet. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er mest utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se www.varsom.no for mer info."

Værvarsel for Eigersund (Rogaland) fra www.yr.no

Weather forecast for Eigersund (Rogaland)

Fortløpende oppdatering av informasjon fra www.varsom.no om Eigersund kommune
Du finner fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge.

Informasjon om de ulike aktomhetsnivåer for flom.
Du finner mer informasjon om de ulike aktomhetsnivåene på nettsiden www.varsom.no

Hva er ekstremvær og Tidsfaser i værutvikling av ekstremvær.
Du finner mer informasjon om hva som er ekstremvær og de ulike tidsfasene i værutviklingen av ekstremvær på nettsidene til Meteorologisk institutt.

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.