Vi holder nå på å kartlegge omfanget av denne streiken, og vil med dette informere dere om det varselet som vi har mottatt. Mandag 26. januar vil vi ha oversikt over antall ansatte som vil delta i streiken og hvilke eventuelle konsekvenser dette vil gi for tjenestetilbudet vårt.

Det kan for eksempel medføre utfordringer for både skole med skyss, men også for barnehager og andre enheter.  

Dersom vi må redusere tjenestetilbudet vil det bli gitt beskjed om dette til dem det gjelder på mandag. Vi oppfordrer dere ellers til å holde dere orientert her på vår internettside