Planen, som legges til rette for 3 boligtomter, skal følge de samme reguleringsbestemmelsene som for eksisterende plan for «Området mellom Hovlandsvika - Fuglodden - Tangen - Sundstø - og fylkesvei 60 med mer.

Eventuelle merknader sendes til Petter E. Seglem, Basthaugv. 10, Leidland, 4370 Egersund innen 11. november 2011.

Relaterte dokumenter