All sprengning vil bli varslet med sirener og de nærmeste naboene vil få en SMS før oppstart av dette arbeidet. Hold avstand.