Varselet gjelder for torsdag 7. aug. 2014 Varsel om flom, gult nivå, for Rogaland og Hordaland (ytre strøk) Det har kommet mye nedbør på ytre strøk av Rogaland de siste timene. Vi kan ikke se bort fra at det kan komme ytterligere kraftige byger på ytre strøk av Rogaland i løpet av formiddagen. Det ventes også mye nedbør på ytre strøk av Hordaland i løpet av formiddagen. Lokalt kan det komme mye og intens nedbør, men det er usikkert hvor bygene vil komme. Følg med på værradaren på yr.no.

I enkelte mindre elver og bekker vil vannføringen stige raskt og ytterligere lokale oversvømmelser kan forekomme. Tettbygde strøk vil være mest utsatt. Avløpsveier og stikkrenner bør renses.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på http://www.varsom.no/flom

http://www.varsom.no/flom finner du i tillegg informasjon om varslingsnivåene, bruk av varselet, hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,). 

Fakta fra NVE:

Flom - Aktsomhetsnivå gult (2)Aktsomhetsnivå 2 - gul

  • Lokal beredskapsmyndighet (kommunen) bør være oppmerksom på værforhold og følge med på prognoser og informasjon på varsom.no.
  • Forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder anbefales i forkant. 
  • Vær spesielt oppmerksom på områder i kommunen som erfaringsmessig får problemer når det er flom. 
  • Det kan forekomme store flomskader lokalt pga. spesielt intens nedbør og/eller snøsmelting. Is og tele kan forsterke dette.

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.