NVE har sendt ut varsel om flomfare, gult nivå for Agder, sør i Rogaland, Telemark, Vestfold og Buskerud NVE

Det er ventet mye regn på kort tid i løpet av fredag og natt til lørdag. Det ventes lokalt 30-40 mm/3t, over 50-70 mm/12t sør i varslingsområdet, og noe mindre lengre nord. Se også gjeldende farevarsler på styrtregn for de enkelte områdene: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/?date=2018-09-07

Det ventes rask vannføringsøkning i små elver. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Se hele meldingen på www.varsom.no/Egersund

Varsel fra Meteorologisk Institutt (MET) har sendt ut varsel om styrtregn / kraftige regnbyger i Rogaland:

Fredag ettermiddag og kveld ventes det lokalt mye nedbør sør for Stavanger. Lokalt kan det komme 30-35 mm/3t og 50-60 mm/12t.

Se hele meldingen på www.varsom.no/Egersund

Værvarsel for Eigersund (Rogaland) fra www.yr.no

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Oppdatert informasjon om varslet for Eigersund kommune via www.varsom.no
Du finner fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge. Her kan du også abonnere på slike varsler (SMS og e-post).

Informasjon om de ulike aktomhetsnivåer for flom.
Du finner mer informasjon om de ulike aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling på nettsiden www.varsom.no om dette.