I de bratteste bakkene er det lagt på rekefjordgrus da denne har høy egenvekt og er mindre utsatt for avrenning. Vi håper at dette vil bidra til å sikre gode forhold på vegen både for gående og syklende de neste årene.

God Tur!