Det er mange år siden sist det ble utført omfattende vedlikehold på turveiene i Vannbassengan, veiskulderen har derfor grodd til og vokst seg innover i veien, samtidig som det mange steder minker på grusen. Denne kombinasjonen medfører at regnvann som skulle blitt ledet ut i grøftene i stedet renner midt i veien, noe som gir utvasking og ødeleggelser ved kraftig regnvær. For å utbedre dette skrapes veiskulderen ned og det legges på ny grus som prepareres slik at veien får en riktig profil med fall mot grøftene.

For å få en mest mulig varig effekt av tiltaket brukes det rekefjordgrus, da denne har høy egenvekt og derfor er mindre utsatt for avrenning. Tiltaket er delfinansiert med offentlige tilskuddsmidler.

Kommunen har fått god hjelp fra Egersund Skog- og Treplantingsselskap, samt noe innleid mannskap, slik at arbeidet på de større veiene nå nærmer seg slutten. På de litt mindre stiene er det fremdeles mye grusing som gjenstår. Her må man gå inn med mindre utstyr og maskiner slik at det kan ta noen uker til før denne delen av jobben er ferdig.