Flere bilder nederst i artikkelen.

Møtet foregikk i Egersund Arena i Evangeliehuset etter samme mal som ordinære kommunestyrer. Ordfører Terje Jørgensen jr. innledet møtet før en gikk over til sakslista. Denne delen var delt i to, med B-saker hvor 50.000 kroner skulle fordeles etter elevenes ønsker, samt C-saker som ved flertall blir sendt videre til det ordinære kommunestyret. På denne måten får elevene innblikk i den politiske arbeidsmåten i kommunen samt lære om demokratiske prosesser.

B-Saker

Følgende saker fikk flest stemmer og får dermed bevilgningen som elevrådene ba om. Summen i parentes er prisen på prosjektet.

 • Husabø ungdomsskole - Nye nett i mål og basketballkurver (6.000 kr)
 • Rundevoll skole - Bordtennisbord og disco-lys (5.500 kr)
 • Lagård ungdomsskole - Låsbare elevskap (10.000 kr)
 • Grøne Bråden skole - 2 mini-håndballmål (13.500 kr)
 • Hellvik skole - Høyere nett rundt ballbingen (6.500 kr)
 • Husabø skole - Innkjøp av naturfagutstyr (8.000 kr)

Helleland skole fikk ikke penger til de 2 mikrobølgeovene og bordtennisbord som de ønsket og Eigerøy skole fikk ikke Lekeutstyr. Demokratiet kan være hardt også i barn og unges kommunestyre.

C-saker

Dette er saker hvor barn og unges kommunestyre ikke selv kan bevilge de tiltrengte beløp. Sakene her blir sendt inn av de enkelte elevrådene og de med flertall blir sendt videre til det ordinære kommunestyret. Slik får ungdommen kommet med sine ønsker for kommunen og våre politikere får et fint innblikk i hva de yngste innbyggerne ønsker.

Følgense saker går videre

 • Husabø skole - Utbygging av Husabø skole
 • Husabø skole - Opp-pussing 3.etasje Husabø skole
 • Helleland skole - Trafikksikring på E39 ved Bens kafé
 • Grøne Bråden skole - Mer penger til fritt skolemateriell til skolene
 • Husabø ungdomsskole - Sak om krøllgras på fotballbanen på Rundevoll

Saken som flest hadde på agendaen men som ikke kom videre var kommunal bowlinghall. Dette ble foreslått av tre skoler. Ellers gikk ikke sakene om klassesett med Ipad, gratis skolebuss og innføring av leirskole videre.

Det var tydelig engasjerte barn og ungdommer som møtte på møtet så framtiden ser lys ut når det gjelder tilgangen på nye politikere.

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre