Søk stillingen

Vei og utemiljø har 22 ansatte og består av en administrasjon med trainee og 5 rådgivere, mens driftsenheten har leder og 16 fagarbeidere. Sammen sørger vi for at vei og trafikksikkerhet, park og bydrift, lekeplasser og nærmiljøanlegg får den beste pleie. Videre har vi ansvaret for kirkegårdsdrift, utendørs idrettsanlegg, natur og friluftsliv og skjærgårdsjenesten. Seksjonen gjennomfører også mindre investeringsprosjekter. Til dette søker vi nå etter en omgjengelig person som kan lede vårt arbeid, og samtidig være avdelingens bindeledd opp mot rådmann og politikere.

AvisoppslagProsjekter

Den som blir ansatt vil få ansvar for flere større fremtidige og nåværende prosjekter, budsjettert til 47 millioner kroner i 2020. I Egersund sentrum jobbes det etter vår temaplan for flomsikringstiltak, noe som har gitt og fortsatt vil gi byen et løft. Sammen med flomsikringen har vi fått muligheten til å legge elva og området rundt bedre til rette for befolkningen.

Ny gravlund står nå ferdig og har gitt mange god-ord til avdelingen. Det samme har opprustningen av kommunens mange lekeplasser. Videre jobbes det med tomter i Hestnes boligfelt og en stadig oppgradering og vedlikehold av våre veier. Vi er også ansvarlig for sommer- og vintervedlikehold av veier, parker og anlegg.

Saksbehandling

En del av stillingen består i saksbehandling ved å legge fram saker til politiske utvalg. Dermed har en også en hånd på rattet når nye planer skal legges.

Søknadsfrist: 26. oktober 2020

Arbeidssted er i Egersund sentrumArbeidsoppgaver

Hovedoppgavene blir å sikre kontinuitet og fremgang i avdelingens prosjekter og saksbehandling mot våre folkevalgte. Økonomi og personalansvar ligger også til stillingen.

Flere arbeidsoppgaver

 • Lede, organisere og utvikle de ansatte
 • Følge opp personalsaker, sykefravær og ansettelsesprosesser
 • HMS-ansvar
 • Administrative oppgaver som følger personalansvaret
 • Sikre forsvarlig økonomisk drift innenfor vedtatte rammer
 • Fagansvar for deler av seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

Vi ser for oss en person som er omgjengelig og som kan lede våre ansatte og ressurser på en god og effektiv måte. Her kan det være mange baller i lufta, så relevant erfaring fra arbeidsplassens ansvarsområde er ønskelig. Vi ønsker også utdanning som bygg- og anleggsingeniør eller annen relevant utdanning som dekker hele eller deler av stillingens arbeidsområde

Flere kvalifikasjoner

 • Fordel med tidligere ledererfaring
 • Generelt gode ferdigheter innen datatekniske hjelpemidler
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges
 • Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes å redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en tydelig leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 • Du har evne til å gjennomføre, støtte og stille krav til dine ansatte
 • Du har strategiske evner, samt evne til å planlegge, prioritere og se fremover
 • Du er tilstedeværende og forutsigbar med god etisk standard
 • Du må være strukturert, selvstendig og trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Du kan skape gode relasjoner i og utenfor organisasjonen
 • Du er endringsvillig og evner å se nye løsninger
 • Du er resultatorientert, målbevisst og liker nye utfordringer

Vi tilbyr

I våre lokaler i Egersund sentrum har vi et godt arbeidsmiljø med mange gode kolleger som spiller på lag.

 • Spennende utfordringer
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Personalforsikringer

Søk stillingen

Åpning av klatrepark i Egersund sentrum
Åpning av klatrepark i Egersund sentrum