Arbeidene starter opp i dag, mandag 10. oktober, og med unntak av asfaltering så er det planlagt sluttført i løpet av 7 – 10 dager.

Spørsmål kan rettes til vei og utemiljø ved Espen Hyggen, 51 46 83 29