Fortau har fått ny kantstein og veien er asfaltert. Dette har nå blitt et T-kryss som vil begrense farten i svingen og øke trafikksikkerheten frem mot skolen.

Vi minner samtidig om at gravlunden fortsatt er et anleggsområde, og at det er som ved alle liknende prosjekter, Ikke lov å bevege seg på dette området.