Arbeidene starter mandag 3. september og første strekning som asfalteres er Varbergveien mellom Prestegårdsveien og Kjærlighetsstien. Arbeidene her er forventet å ta to dager.

Videre vil det bli utført arbeider utenfor kirken i sentrum, i Christen Mølbachs gate, og i Kløverveien. Mens det arbeides i Kløverveien vil gaten være tilnærmet helt stengt.

En del av arbeidene kan kun gjennomføres ved oppholdsvær. Dersom det blir mye nedbør i uken som kommer vil deler av arbeidene bli utsatt frem til vi igjen får bedre vær.

Eigersund kommune beklager ulempene som eventuelt måtte oppstå.