Veiledningstorget skal veilede innenfor alle av kommunens tjenesteområder, og skal støtte innbyggere, næringsliv og ansatte.

Vi ønsker å komme i kontakt med publikum som er jevnlig i kontakt med kommunen - eldre, pårørende, utbyggere, private utbyggere, flyktninger, foreldre og andre innbyggere.