Formannskapet fikk saken på ny i oktober og vedtok da at klagen fra Kartverket ikke skulle tas til følge. Dette ble begrunnet med følgende

  • Skrivemåten «Brekkå» er godkjent på flere andre lokaliteter i regionen, blant annet i nabokommunen Lund.
  • Skrivemåten «Brekkå» er brukt på kommunens kartverk i M 1:1000 fra 1960-tallet og har vært i offentlig bruk siden den gang.
  • Skrivemåten «Brekkå» samsvarer med den lokale uttalen av navnet.
  • Kommunen har allerede et veinavn med skrivemåten «-brekkå» i etterleddet; «Skårabrekkå».

Dersom klagenemnda for stedsnavnsaker omgjør kommunens vedtak om skrivemåte, vil kommunen vurdere å gi den aktuelle veien et annet navn.

Kartverket skriver i et svar at de vil trekke klagen dersom Eigersund kommune gjør om vedtaket. I motsatt fall må kommunen behandle saken som ved første gangs behandling med høring lokalt. Det er denne høringen som nå er i gang.

Eventuelle merknader til navnesaken kan sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller e-post post@eigersund.kommune.no innen 10. desember 2015.