Videre ønsker en å gi bedriftene mulighet til å få et utvidet nettverk og nye forretningsforbindelser.

De aktuelle bedriftene må omsette for mellom 5 – 50 millioner, og lederne eller styrelederne må være motiverte.

Kommunen vil framstå som en næringsvennlig og attraktiv kommune å etablere sin virksomhet i. En ønsker også å tiltrekke seg både nye og etablerte bedrifter i regionen. Muligheter i Eigersund starter nå arbeidet med å finne de bedriftene som er motivert til å bli med!