Prosjekt pårørendeOrdfører Odd Stangeland ønsket velkommen og gav videre ordet til kveldens foredragsholder; Per Anders Nordengen. Han formidlet med begeistring og til inspirasjon, ulike tanker og følelser knyttet til det å være menneske med litt alvor og mye humor. Vi er alle pårørende, og Per Anders lot oss synke godt ned i stolene i kulturhuset og ta i mot litt påfyll i hverdagen.

Prosjekt Samspill med pårørende, Frisklivssentralen og Frivilligsentralen ønsker å rette en stor takk til alle som deltok på Folkemøtet 17.oktober!

Bruker- og pårørendeorganisasjoner stilte med stand både før arrangementet og i pausen. Tusen takk til: Semeg(barn som pårørende), Ønsketransporten, LMS, A-larm, Dalane Demensforening, Astma- og allergiforbundet og Kreftforeningen!