Flere kommuner og byer rundt i landet og Europa markerer denne uken Mobilitetsuken. Dette er en kampanje med mål om å øke aktiv og kollektiv transport til fordel for privatbilen. Uten at Eigersund kommune er en del av denne kampanjen, ønsket vi likevel, i den sammenheng, å gi et lite positiv oppmerksomhet til de som syklet eller gikk denne morgenen.

Ved å velge bort privatbilen, sparer du penger på drivstoff og slitasje. Men ikke bare sparer du penger – samfunnet sparer også penger på at du velger å sykle eller gå. Velferdsgevinsten ved fysisk aktivitet er stor, og Helsedirektoratet har beregnet den til 52 kroner per kilometer for gående og 26 kroner per kilometer for syklende.

En gjennomsnittlig reise til fots er 1,7 kilometer, og gir dermed en gevinst på nesten 90 kroner. En gjennomsnittlig sykkelreise er 4,0 kilometer, og gir en velferdsgevinst på drøyt 100 kroner. Basert på disse tallene valgte Frisklivssentralen og Sykkelbyen Egersund å gi 100 kroner per person som gikk eller syklet denne morgenen til samarbeid med Eigersund kommune og Røde Kors Egersund.

Personene vi møtte fikk et kort hvor det stod at de ved sitt valg denne morgenen «ga» 100 kroner til samarbeidet, enkelt og greit ved å spare penger selv. Helsegevinstene for den enkelte ved å være fysisk aktiv er stor, og i tillegg har det betydning for samfunnet.

Takk til alle som går eller sykler til jobb, butikken, fritidsaktivitet eller annet!