Dagen er en hyllest til alle lærere som investerer sin tid for å sikre FNs bærekraftmål nummer fire, god utdanning.

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og hedre lærere og lærerorganisasjonene og deres oppgaver og ansvar.

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 1994 av UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur. De ønsker spesielt å rette fokuset på lærermangel. Verden trenger 69 millioner nye lærere for å nå målet om at alle barn skal ha tilgang til grunnskole innen 2030.