Hva: for Verdensdagen for psykisk helse 2016 
Hvor: Egersund kulturhus
Når: Mandag 17. oktober 18:00 - 20:00

Arrangører er Eigersund kommune, Dalane DPS, Frisklivssentralen og Dalane videregående skole

Hovedmål for årets kampanje

Øke kunnskapen om at åpenhet er det viktigste du kan gjøre for din psykiske helse Bidra til dialog og kunnskap om at endringer er en del av livet og kan føre til vekst Bidra til at flere vet hvordan vi kan bli tryggere på oss selv for å håndtere livets forandringer

Kjersti B. Tharaldsen (Postdoktor ved UiS)

Leve mer, gruble mindre! er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer til stede i egne liv, og slik takle livets mange utfordringer bedre.

Svein Andreassen (Sosialrådgiver ved Dalane videregående skole)

Arbeider i direkte kontakt med skoleungdommen.

Aleksander Wågan Skålevik (Drop-out-team Helse Stavanger og brukererfaring)

Møter ungdommen og kjenner miljøet og deres hverdag ute på gaten.