Møtet blir holdt på Mama’s pizza, fredag 10.mai klokken 19:00. Adressen er Bøckmannsgate 1.

Ta gjerne med din bedre halvdel eller en annen veteranvenn. Styret NVIO avd. Rogaland håper å se deg der.

NVIO Rogaland

Norges veteranforbund for Internasjonale operasjoner avd. Rogaland er en aktiv lokalforening sammen med 55 andre lokalforeninger i hele landet. Organisasjonen er ideell og upolitisk og har som målsetting å ta vare på personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. NVIO Rogaland dekker området indre Ryfylke, Stavangerområdet og sørover til Dalane og Jæren.

Foto fra nvio.no