Resultatet av dette er

  • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
  • Besparelser på papir og porto
  • Risiko for feil reduseres dramatisk
  • Miljøbesparende

Dette gjør at Eigersund kommune i fremtidige anbud vil stille krav om elektronisk faktura fra våre leverandører. Det er samtidig verdt å nevne at Eigersund kommune allerede nå kan motta elektronisk faktura både i e2b og EHF format før 01.07.12.

Eigersund kommune benytter Visma Meldingssentral for mottak av elektronisk fakturaer. Dette gir dere som leverandør flere alternativer når det gjelder valg av løsning og transport av filene frem til oss. Visma Meldingssentral har også inngått samhandlingsavtale med andre meldingssentraler som Ergo, EDB og Itella. For mer teknisk informasjon hos Visma, se kontaktinformasjon på baksiden.

Da ser vi frem til å motta elektronisk faktura fra dere ! Gjør dere det elektronisk allerede, er det bare å ta kontakt med Bente Bø Torvaldsen for innsending av testfiler, så er vi i gang!

Tekniske detaljer

Eigersund kommune er knyttet til en meldingssentral (Visma) for mottak av elektroniske fakturaer. Dette gir oss en postkasse for mottak av elektroniske faktura fra alle våre leverandører. Det samme gjelder for våre leverandører. De er knyttet til en meldingssentral slik at de har en postkasse for å sende elektroniske fakturaer til alle sine kunder. Meldingssentraler kan beskrives som en ”en til mange” løsning. Det finnes mange meldingssentraler i dag, og de fleste av dem har samtrafikkavtale seg i mellom.

Visma meldingssentral har 3-tre ulike alternativer å avlevere elektronisk faktura på:

  • Leverandøren avleverer e2b-faktura i hht. gitt e2b Fakturaformat direkte til postkassen. Kommunikasjonsmetoder er FTP.
  • Leverandøren er tilknyttet Visma Ecosystem og avleverer faktura dit.
  • Leverandøren leverer faktura via en meldingssentral som Visma har samtrafikkavtale med (se b2connevt.no for oversikt over sentraler med samtrafikk).

Standarder

Den standarden som benyttes mest i Norge er e2b, og det er også denne vi benytter. Som alle standarder finnes det flere varianter av samme standard ( se e2b.no). Hvis leverandør eller leverandørens meldingssentral ikke kan levere e2b formatet, så kan Visma påta seg konverteringsoppgaver fra ett bredt spekter av formater. Leverandørens kostnader med dette må avklares med Visma Unique.

Profiler

Det er mulig for leverandøren å legge ut referanser/profiler i spesifikke felter, som kommunen igjen benytter for automatisk kontering og saksgang i vårt fakturabehandlingssystem. Profil er aktuelt i forbindelse med fakturering av faste tjenester og abonnementer (husleie, strøm, telefoni m.m.). For eksempel vil det være naturlig å oppgi telefonnumrene som profiler fra telefonleverandør.

Visningsmaler

For å presentere innholdet i en elektronisk faktura brukers visningsmaler (xls). Dette er et xml-basert språk for å lage stilark til web-prensentasjoner. På den måten kan mottaker av elektroniske fakturaer se innholdet i filen presentert som på en papirfaktura.

Eigersund kommunes fakturaløsning har en standard visningsmal som er bransje- og leverandørnøytral. For at leverandørene skal sikre å få vise egen logo/profil, anbefales det at leverandørene leverer egne visningsmaler, også kalt Stylesheet (xls). Visma Meldingssentral er en av flere aktører som utvikler Stylesheet på oppdrag fra leverandør.

Mer informasjon

For mer informasjon kan du ta kontakt med  Visma Meldingsentral

Tekniske spørsmål, avklaring, test m.m. rettes til:
Seniorkonsulent Odd-Arne Tverå
e-post: Odd-Arne.Tvera@visma.no
Mobil: +47 99 58 39 11

Avtalemessige forhold for leverandør:
Kay Account Manager Kim Andre Johnsen
e-post: kim.andre.johnsen@visma.no
Mobil: +47 98 60 08 44

Utviklingskonsulent Pål Vatneødegård
e-post: pal.vatneodegard@visma.no
Mobil: +47 45 86 41 50