I 2009 definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) 5. mai som verdens håndhygienedag. Alt klinisk personell, samt renholdspersonell innen helse- og omsorg er målgruppe for markeringen.

Smittevern er like viktig alle dager i året, også i Eigersund. Hensikten med initiativet er å bidra til å opprettholde oppmerksomhet på håndhygiene som vårt viktigste smitteforebyggende tiltak.

Håndhygiene plakat