Systemet gjør at vi kan varsle på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Kan vi nå deg?   

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

Norge.no

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden.  Norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

VarsleMeg.no

Dette er et tilleggsregister som du benytter om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på VarsleMeg.no

Det kan f.eks være at du har hus/leilighet som du leier ut, slektninger som ikke er så digitale og som du hjelper på ulikt vis. 

Vær oppmerksom på at dersom du har mobiltelefon gjennom arbeidsgiver/familie, kan det være at telefonnummeret er registrert på arbeidsgivers adresse, eller på adressen til den i familien som har registrert mobilabonnementet. Er du i tvil, sjekk gjerne dine opplysninger på på VarsleMeg.no

***

Får du fortsatt meldinger når du har flyttet?

Årsaken kan være at du av ulike årsaker fortsatt er registrert på en tidligere bostedsadresse. Sjekk og meld deg eventuelt av på på VarsleMeg.no

Det kan være at du også må sjekke det felles nasjonale kontaktregisteret Norge.no/oppdater-kontaktinformasjon