Første trapp ut er den som går fra Johan Feyers gate opp til Kjeld Bugges gate. Denne vil være steng når arbeidene pågår. Ber publikum om å benytte gangveien rundt i steden for trappen.