For å informere om talemeldingen hvor du kan melde din interesse for vaksinen sender vi ut en SMS etter 12:00 onsdag 13. januar. I første omgang sender vi meldingen til alle mellom 18-40 år, de som er født mellom 13. januar 1980 og 13. januar 2003.

Oppdatert etter error i starten:

Det ser ut som om noen av de første talemeldingene som ble sendt ut fikk en feil. Vi har vært i kontakt med vår leverandør som ser på saken. De som har fått error vil få ny oppringing.

SMS:

Melding fra Eigersund kommune. Du vil bli oppringt for å velge om du vil ha covid-19-vaksine. Du vil få 4 valg: Tast 1 for ja, tast 2 for nei, tast 3 for oppringing på engelsk, tast 9 for å høre meldingen på nytt. Oppringingen kommer fra tlf. 56 91 40 99.

Er du i en risikogruppe, er helsepersonell eller ønsker å registrere svar for noen andre, bruk skjema på våre nettsider.

Spørsmål eller trenger hjelp? Ring 51 46 80 00 eller se våre nettsider

Talemelding kommer

Samme ettermiddag fra 1530, starter vi med den automatisk oppringingen til alle mellom 18 og 40 år. Vi vil forsøke å ringe deg tre ganger til de som ikke har svart, med to timers mellomrom.

SMS-varsling er første runden for å få påmeldinger til vaksinering. Videre vil vi også gå ut på sosiale medier, avisannonser på papir og nett, samt sende ut brev til de som vi ikke får tak i.

Spørsmål og svar

Hvorfor sender vi ikke til de som er priortert først - eldre og helsepersonell?

Tanken er at det vil være en del eldre og folk i risikogruppen som trenger hjelp og veiledning til dette. Ved å sende til de yngste først, vil de vite hva det dreier seg om iom at de selv har fått SMS-meldingen og hatt muligheten til å svare på talemeldingen.

Når sender dere melding til resten av befolkningen?

Vi vil sende melding til fortløpende. Det vil være litt avhengig av hvordan responsen er og om det er mange som tar kontakt med veiledningstorget vårt for å få hjelp til å registere seg mm.

Ønsker du å bli oppringt på engelsk?

De som velger tast 3 for oppringing på engelsk vil i etterkant bli oppringt med engelsk talemelding. Det vil ta litt tid, men alle vil få meldingen.

Hva om jeg ikke får svart på talemeldingen ?

Da kan du registrere deg for vaksine via vårt skjema her.

Hva med de som ikke har fått telefonmelding ?

Da kan en fortsatt registrere deg for vaksine via vårt skjema her.

Kan jeg registrere mine foreldre eller andre på nett ?

Du kan registrere andre en deg selv på samme skjema. Du må fortsatt logge på med ID-porten og blir kun satt som avsender slik at vi kan se dette.

Hvem er prioritert og når får jeg vaksinen?

Nasjonalt har Folkehelseinstituttet laget en detaljert prioriteringsrekkefølge som Eigersund kommune følger. De eldste og syke vaksineres først sammen med helsepersonell, og du vil få vaksinen så snart det er din tur. Når du vil få din vaksine vil også avhenge av hvor mange vaksiner vi vil få framover. Mer om prioriteringsrekkefølge for vaksinering hos Folkehelseinstituttet.

Må jeg si ja og kan jeg ombestemme meg?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Har du svart nei, men ombestemmer deg, så kan du fylle ut vårt skjema. Du blir da satt i køen for vaksinering. Jo raskere du svarer ja, jo raskere kan du få vaksinen.

Blir vaksinen gratis?

Ja. Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet er gratis.

Hvor vil vi få vaksinen

Vaksineringen blir i Egersundshallen på Husabøveien 26, 4370 Egersund. Veibeskrivelse her.

Hvilken risikogruppe hører jeg til?

Vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for enkeltpersoner. Det er store individuelle skilnader innenfor gruppene. Er du usikker bør du ta en vurdering sammen med din egen fastlege, men se HelseNorge.no sin oversikt over hvem som er i risikogruppene.

Hvordan blir jeg meldt opp til time?

Du får ikke et klokkeslett av oss, men mulighet til å finne en passende tid i et bookingsystem. Dette vil du få melding om når det nærmer seg din tur. Er bookingen vanskelig, så kan veiledningstorget hjelpe med timebestillingen over telefon.

Når får jeg vaksinen?

Alt etter hvordan du er prioritert kan det ta en god stund før du får muligheten til å booke time.

Hva med bivirkninger ?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Les mer hos Folkehelseinstituttet.

Hva med helsepersonell ?

FHI setter av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene. Det er 370 000 helsepersonell i landet. Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alle dem, og det må gjøres prioriteringer. Ønsker du vaksine, så kan du registrere deg via vårt skjema her. Mer om dette hos FHI.no.

Hvem får tilbud om vaksine ?

I henhold til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram gjelder programmet alle personer i definerte målgrupper som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. Tilbudet omfatter utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge dersom de tilhører de definerte målgruppene for vaksine. Kilde.

Hvor får kommunen min kontaktinformasjon?

Kontaktopplysninger for de som mottar sms og talemelding er hentet fra folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret. Uttrekket har blitt gjort gjennom Varsling24/Framweb.

Bor i annen kommune, men jobber i Eigersund. Hvor skal jeg vaksineres?

Da er det kommunen hvor du bor midlertidig eller fast i som skal vaksinere deg.

Fortsatt spørsmål eller trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til å registrere deg på skjemaet eller har generelle spørsmål, så kan veiledningstorget bistå. Merk at en her ikke kan gi helse- eller medisinske råd. I så fall er fastlegen riktig sted å henvede seg. Veiledningstoget kan nås på telefon 51 46 80 00 eller på veiledningstorg@eigersund.kommune.no.