Vi benytter en røykmaskin lik det som er vanlig på teater og konserter for å blåse røyk inn i ledningene. Denne røyken er helt ufarlig.

Røyken vil normalt ikke kunne komme inn i hus dersom anlegget er i orden med vann i vannlås. Huseiere/beboere som får melding om at vi skal sjekke ledningsnettet i området med røyk, bør kontrollere at alle vannlås til dusjer og vasker fungerer og er fylt med vann. Ved tørr vannlås vil røyken komme opp av vannlås og kan utløse brannalarmen.

Dersom røyken kommer opp via sluk eller taknedløp, er det feilkobling. Den vil imidlertid kunne være synlig ute ved lufting av avløpsledninger. De som har feil, vil få pålegg om å utbedre dette.

Beboere og brannvesen varsles før vi starter, slik at vi begrenser muligheten for falske alarmer til brannvesenet.