Vaksinering i Egersundshallen

Behovet for tredje dose med koronavaksine må dokumenteres. Ta med nødvendig dokumentasjon ved oppmøte til vaksinasjonssted. Dokumentasjon kan være erklæring fra fastlege, spesialisthelsetjenesten, resepter, innpakning av medikamenter med navn. Se mer informasjon om krav til dokumentasjon hos Folkehelseinstituttet.

Påmelding via veiledningstorget på telefon 51 46 80 00 eller ved å møte opp på drop-in-vaksinering i Egersundshallen.

  • Onsdag 22. september 14:00 – 18:00
  • Onsdag 29. september 16:30 – 18:30

Hvem kan få tredjedosen?                       

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke diagnoser eller hvilke medisiner de som kan få sin tredje dose med koronavaksine bruker. Dette gjelder:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine: Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19.

Relaterte lenker