I en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, åpnes det nå opp for at vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nr. 4.

Behovet for fjerde dose med koronavaksine må dokumenteres. Ta med nødvendig dokumentasjon ved oppmøte til vaksinasjonssted. Dokumentasjon kan være erklæring fra fastlege, spesialisthelsetjenesten, resepter, innpakning av medikamenter med navn. Se mer informasjon om krav til dokumentasjon hos Folkehelseinstituttet.

Påmelding

Påmelding via veiledningstorget på telefon 51 46 80 00 eller ved å møte opp på drop-in-vaksinering i Egersundshallen.

Merk at det må gå minst tre måneder mellom tredje og fjerde dose. Fremover vil vi vaksinere 28. desember, 6., 12. og 13. januar 2022.

Hvem kan få fjerdedosen?

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke diagnoser eller hvilke medisiner de som kan få sin fjerde dose med koronavaksine bruker. Dette gjelder:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 4. dose med koronavaksine.