Vaksinasjonsgruppen jobber med å få på plass et digitalt system som vil gjøre vaksinering i sommermånedene så tilgjengelig som mulig for våre innbyggere. Vi skal gjøre vårt for å tilrettelegge for dere, også håper vi alle våre innbyggere vil gjøre sitt for å prioritere å kunne takke ja til vaksinetilbudet de mottar. Pr. nå er ikke fritidsreise grunnlag for å få forskjøvet oppsatt vaksinasjonstidspunkt. Dette henger sammen med mange faktorer som er fastsatt i fhis vaksinasjonsprogram, men vi håper mer forutsigbarhet i informasjon om vaksinetilgang og et litt mer fleksibelt system vil kunne føre til økte muligheter for individuelle valg. Tusen takk for tålmodigheten og innsatsen så langt, vi er stolte av våre innbyggere som kontinuerlig bidrar til å holde smittetrykket i kommunen nede.