I neste uke starter arbeidene med å bytte ut føringskanten langs nedre del av veien. Mens dette arbeidet pågår vil veien bli stengt for alle kjøretøy ved Motalaveien 2. Alle eiendommen på oversiden får adkomst fra Nonsfjellveien, mens Motalaveien 1 og 3 får fortsatt adkomst fra Prestegårdsveien. Det skal være åpnet for gående og syklende mens arbeidene pågår.

Det er forventet at det tar cirka 1 uke å grave ut eksisterende mur og gjøre klar for støp av ny mur. Deretter vil det ta 2-3 uker å støpe ny kant. Denne må herde i 10-12 dager før en kan fylle tilbake og starte oppbygging av Motalaveien på nytt.

Til slutt skal hele veien asfalteres fra Prestegårdsveien og opp til Nonsfjellveien. Dette planlegges sammen med sluttføring og asfaltering av de delene av Nonsfjellveien og Berget som det også har vært gravearbeider i.

Eigersund kommune beklager ulempene arbeidene medfører, men når vi er ferdige vil Motalaveien være tryggere å bruke både for bilister og myke trafikanter.