Registrer deg

Registrér deg her på blimed.no

Care Norge

TV-aksjonen skal gi kvinnene muligheten til å skape sin egen arbeidsplass, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt.

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. Færre kvinner får gå på skole, de tjener mindre og eier sjeldnere land enn menn. De har mindre sjanse til å få egen inntekt, og blir oftere utsatt for vold.

Ved at 400.000 kvinner skal få muligheten til å starte egen virksomhet, vil det gi ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens mest fattige land.

-FNs bærekraftsmål nummer én er å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Det betyr at den økonomiske veksten må fordeles jevnere blant land og befolkning. Det er viktig at kvinner får muligheten til å bidra med egen inntekt, sier fylkeaksjonsleder i TV-aksjonen Rogaland, Jorunn B. Eia, og legger til at likestilling er ikke bare et mål i seg selv, men en effektiv fattigdomsbekjempelse.

Tre tiltak er plukket ut for årets aksjon:                                                

Hennes penger – hennes muligheter

Unge kvinner skal få muligheten til å bli med i spare- og lånegrupper, og CARE skal også gi kvinner mulighet til å lede gruppene ved å gi lederopplæring. Vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.

Hennes kropp – hennes valg

Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp. De skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Årets aksjon skal også engasjere over 10.000 menn til å få slutt på vold mot kvinner.

Hennes drømmer – hennes stemme

Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

Bli med på verdens største dugnad

100.000 bøssebærere over hele Norge skal banke på 2,5 millioner dører søndag 20. oktober! I tillegg skal over 7000 fantastiske frivillige jobbe for å mobilisere bøssebærere og organisere TV-aksjonen lokalt. Ved å gi litt av din tid bidrar du til å gjøre verden til et bedre sted.

Få med familie, venner, kolleger til å gå med bøsse to timer søndag 20. oktober. Vi vil ha deg med på laget!