Vårt ansvar er å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, seniorer og innvandrere og flyktninger. Felles brukerutvalg skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester, og bidra med engasjement og medvirkning.

Brukerutvalget har et spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, seniorer, innvandrere og flyktninger. Eksempler på slike saker kan være tilgjengelighet, deltakelse og arbeid mot diskriminering. Utvalget kan også ta opp saker på eget initiativ.

I løpet av 2018 hadde Felles brukerutvalg 8 ordinære møter. I tillegg til behandling av saker, har utvalget fått orientering fra ulike representanter vedrørende prosjekter og virksomhet i kommunen som er aktuelt for utvalget å få kunnskap om.

Mer informasjon

Mer informasjon om utvalget og hvilke saker som har blitt tatt opp kan man se i årsmeldingen for 2018 her.

Spørsmål og forslag til kandidater

Har du spørsmål eller ønsker du å fremme deg selv eller andre som kandidater for rådet, så ta kontakt. Frist for å komme med forslag til kandidater er 15. september.