Vårt ansvar er å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, seniorer, målgruppe for mestringsenheten ansvarsområde og innvandrere/flyktninger. Det er ca 8 møter i året, og da behandles saker som administrasjonen legger frem – og som gjelder Felles brukerutvalgs ansvarsområde. Felles brukerutvalg skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester, og bidra med engasjement og medvirkning. Utvalget kan også ta opp egne saker.

Bildet viser utvalgets medlemmer denne perioden.

Utvalgets sammensetning

Felles brukerutvalg skal bestå av 8 medlemmer med vararepresentanter for alle de nevnte gruppene. I tillegg skal det oppnevnes 2 politikere med vararepresentanter.

Meld inn kandidater

Har du forslag til kandidater bes disse sendt Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no.
Frist for å komme med forslag til kandidater er 15.09.19.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med: åshild.bakken@eigersund.kommune.no på telefon 976 94 114 eller randi.haugstad@eigersund.kommune på telefon 993 96 623.