Hvordan kan vi utvikle oss i samarbeid for å mestre et liv i endring? Enten du er innbygger, næringsdrivende, tilreisende eller ansatt i Eigersund kommune; hva er viktig for akkurat deg?

Hva: Cafèdialog
Hvor: Damsgårdsgaten 4A
Når: Onsdag 9. januar 18:00 – 21:00

Mestring av eget liv i et fellesskap er noe som er viktig og nødvendig for alle, uansett person og situasjon. Vi ønsker derfor å invitere alle i Eigersund til verdiskaping, både innbyggere, næringsdrivende, besøkende og ansatte i Eigersund kommune.

Fem samfunnsverdier har vi løftet fram for å skape trygge rom for felles vekst og utvikling.

  1. Synliggjøring
  2. Ansvarliggjøring
  3. Dele informasjon og kunnskap
  4. Anerkjennelse for den du er
  5. Bli sett, hørt og forstått.

Det motsatte av disse er hersketeknikker som bryter ned mennesker og samfunn. Når samfunnet er i rask endring og den digitale gapestokken vokser, trenger vi mer enn noensinne å bygge oss selv og hverandre opp istedenfor å bryte noen ned. Sammen kan vi heller mestre.

Program

  • Innledning ved v/kommunalsjef Helse og omsorg (Ingeborg Havsø), og Mestringsenheten
  • Verdiprosess og konkretisering av de fem verdiene v/kommunalsjef kultur og oppvekst (Eivind Galtvik)
  • Dialog rundt bordene
  • Veien videre ved rådmann (Gro Anita Trøan)

Hva en cafedialog?

Cafedialog er en metode der alle deltakerne blir invitert til å komme med innspill på ulike tema. Etter noen felles innledninger blir deltakerne delt inn i grupper skal innom de ulike bordene.